aby dzieci miały dom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

23K

Wspartych rodzin

Kim jesteśmy?

O nas

Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”
Nasze Stowarzyszenie działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia, małopolski, woj. lubelskiego oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej oferty wsparcia skorzystało w ubiegłym roku ponad 600 osób /członków rodzinnych form pieczy i rodzin adopcyjnych/.
W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 31 /w tym 14 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka/, przebywa łącznie ok. 124 dzieci w wieku od 3 m-cy do 25 lat. 40 % tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. 

Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania, RAD/DSED i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne.
Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.
W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, w ramach którego dokonujemy specjalistycznej diagnozy i terapii rodzin i dzieci.

aktualności

Aktualnie prowadzone działania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Moc Pomagania!

Z dniem 01.01.2024r. ruszyliśmy z realizacją projektu MOC pomagania!!! Dofinansowanego przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Projekt

Czytaj więcej »
Kadra

Nasz zespół

W naszym Stowarzyszeniu jest wiele wykwalifikowanych osób. Zarząd stowarzyszenia:

Oferta

Nasza oferta

organizacja wypoczynku połączonego z psychokorekcyjnymi zajęciami i terapią dla wychowanków rodzinnych form pieczy, rodzin adopcyjnych, dzieci z niepełnosprawnosciami w formie wyjazdów letnich i zimowych. Dotychczas zorganizowaliśmy już 32 takie wyjazdów dla dzieci z rodzinnych form pieczy, m.in. w ramach projektów dofinansowanych przez TVP Reklama Dzieciom, FIO, Powiat Dębicki; Ministerstwo; ROPS;

– opieka wytchnieniowa – dzienna, całodobowa

– promocja i propagowanie rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych (liczne zrealizowane kampanie na rzecz promocji rodzinnych form pieczy, artykuły, konferencje prelekcje wykłady, obchody powiatowe i wojewódzkie Dnia Rodzicielstwa zas

– szkolenia dla kandydatów do sprawowania rodzinnych form pieczy – własny program szkoleniowy „Nowy Dom” zatwierdzony przez MPRiPS, testy i sporządzanie opinii psychologicznych nt. predyspozycji i motywacji kandydatów 

 • opiekunów zastępczych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/ oraz rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo jest  więc prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów, itp.

 • pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości oraz wstępne diagnozy innych występujących u dziecka trudności oraz autyzmu 

 • dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np.  u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami odbywają się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD,

 dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów w wieku 12-18lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.,

szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń i pełna oferta szkoleniowa

Lorem ipsum

Diagnostyka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Szkolenia

Kim jesteśmy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania, RAD/DSED i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne.
Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.
W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, w ramach którego dokonujemy specjalistycznej diagnozy i terapii rodzin i dzieci.

10 tyś+

Wspierających

Szkolenia

Dla kogo?

ORPZ do zlecania nam szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i RDD, w związku ze nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania wstępnej kwalifikacji na rodzinę zastępczą jest obowiązany skierować taką osobę na szkolenie, co nie będzie łatwym zadaniem.

My zbieramy grupę uczestników na szkolenie wg naszego autorskiego programu, zatwierdzonego decyzją Ministerstwa,  Państwo mogą do niej dołączać kandydatów ze swojego terenu, opłacić ich udział i skierować na nasze szkolenia, które odbywają się cyklicznie minimum 6 – 8 razy w roku. Możliwe jest zawarcie umów albo ze stowarzyszeniem albo bezpośrednio z trenerem. Na świadectwie ukończenia szkolenia przez skierowanego przez Państwo kandydata umieścimy informację, że to ORPZ jest organizatorem szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholodzy/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

01

Szkolenia dla kandydatów

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom”, o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620)- szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.01.2019r., znak: DSR.I.8307.32.2018.AKU

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
 1. Spotkanie I – Warsztaty komunikacji interpersonalnej. Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin
 2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
 3. Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
 4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
 5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka – 10 godzin
 6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin praktyka wyłącznie do odbycia osobiście
 Cena szkolenia:  1500 zł od pary 800 zł od osoby w tym materiały szkoleniowe dla uczestnika i wydanie świadectwa
Man helping woman to stand up
02

Szkolenie pt. „Zawodowy Nowy Dom”

dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, o których mowa w  § 3 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620) – zatwierdzony decyzją MR,PiPS z dn. 30.01.2019r. Nr DSR.I.8307.32.2018.AKU

Program szkolenia obejmuje 26  godzin zajęć warsztatowych  przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia

Spotkanie I –  Specyfika funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych  w tym specjalistycznych, o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka lub placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu opiekunów –  10 godzin

Spotkanie II –  Wychowanie w rodzinie zastępczej – warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych  – 16 godzin

Koszt – 700 zł  osoba 900 para

 /możliwe do przeprowadzenia zarówno indywidualnie jak i grupowo/

Financial consulting and help
03

Program „ZAWODOWY NOWY DOM”

Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi, o których mowa w   § 4  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie

Program szkolenia:

Program obejmuje 20  godzin zajęć warsztatowych  przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia

Opieka i wspieranie  dzieci o specjalnych potrzebach  – 20 godzin  500 zł osoba 800 para

Warsztat poświęcony wiedzy z  zakresu wczesnej diagnostyki, w  tym wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, interwencji i  wspomagania rozwoju dziecka, jako kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych niepełnosprawności dzieci w pieczy jak FAS/FASD czy RAD; wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, w tym rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz metod rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na przykładzie dziecka z FASD;  informacje o organizacjach i instytucjach wspierających oraz udzielających specjalistycznej pomocy rodzinom wychowującym dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Materiałem do pracy warsztatowej będą własne doświadczenia uczestników. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia nauczą się pomagania dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, wyrównywania deficytów i opóźnień rozwojowych  oraz lepszego radzenia sobie z problemami i kryzysami pojawiającymi się w ich rodzinach. Mamy też nadzieję, że lepiej zrozumieją powierzone dzieci oraz ich rodziców naturalnych. Nauczą się poszukiwać i korzystać z pomocy innych rodzin zastępczych i profesjonalistów.

Autorem i prowadzącym szkolenie jest: Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – 19 lat stażu pracy w tej tematyce; 4 lata pracy w Przedszkolu Terapeutycznym), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA,  TRR, terapeuta ręki, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych, terapeuta psychoterapii systemowej rodzin. 

2a. W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, co wydłuża okres oczekiwania kandydatów na takie szkolenie proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MP,RiPS Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MpiPS.

 Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 600 zł /od rodziny/

UWAGA: Przeprowadzamy także badania kwalifikacyjne /psychologiczno – pedagogiczne/ dla kandydatów – koszt 700 zł od osoby lub 900 zł od pary. (najnowszy test do badania kandydatów CUIDA)

Wydajemy także Opinie o posiadaniu  predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnych form pieczy rodzinom już funkcjonującym, zgodnie z obowiązkiem ustawowym (co 2 lata Art. 46 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej) – koszt badania z wydaniem opinii na piśmie 650 zł od osoby i  850 zł od pary

Vertical photo. Mother helping her son with his homework in the living room at home.
04

Szkolenie Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania,  nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Szkolenie Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

 Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania,  nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

 Tematyka szkolenia:

 1.     Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi –  podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
 2.     Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 3.     Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
 4.     Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
 5.     Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
 6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
 7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania  – gdzie szukać wsparcia.

 

Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 20 osób

 

Szkolenie: Jak  postępować  z dziećmi   z   zaburzeniem  przywiązania  w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)  – szkolenie dla profesjonalistów /rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci, którzy  pracują z dziećmi odżuconymi,
z zaburzoną więzią/ – 20 godzin dydaktycznych

 Cel szkolenia :
Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników  wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem a osobą dorosłą i jej  wpływu na jakość  i sposób jego  funkcjonowania. Ponadto uczestnicy  wzbogacą swoją wiedzę  jak  zaburzenie przywiązania  wpływa na  funkcjonowanie dziecka. Uczestnicy również w praktyczny sposób będą mogli  zapoznać się ze sposobami postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią, które często czuje się nierozumiane i odrzucane przez dorosłych. Ponadto uczestnicy dowiedzą  się w jaki sposób można  budować  więź z dziećmi , które trafiają do rodzin adopcyjnych często po traumatycznych przeżyciach, które nie miały możliwości  nawiązania więzi  z żadną osobą dorosła.

Program szkolenia:

 1.     Blok I ( 10 godzin)
 2. Co to jest  przywiązanie ?
 3. W jaki sposób  kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej?
 4. Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka:  przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne ( unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).
 5. W jakich warunkach i sytuacjach  dziecko  może nie przywiązać się  do osoby dorosłej? ( przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych  dysfunkcyjnych  środowisk, w którym dziecko przebywało. ( placówki, rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rodzina adopcyjna).
 6. Czy jest możliwe przywiązanie dziecka do osoby dorosłej po 3 roku życia?
 7. Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki?
 8. Czy dziecko przebywające  w placówce może  przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej? Przedstawienie problemu w oparciu o  wieloletnią praktykę pracy w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
 9. Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej  osoby bądź jego brak?
 10. Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny.
 11.   Charakterystyka  dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania   takich dzieci  w oparciu o własną  praktykę.
 12.   Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa  ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach.
 13.   Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka.
 14.   Przeżywanie straty dziecka odrzuconego –  jak opiekunowie mogą im pomóc?
 15.   Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają  opiekunowie zastępczy?
 16.   Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.
 17.   Zaburzenie więzi u dziecka lub jej  brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.
 18.     Blok II  – 10 godzin
 19. Różnice między psychoterapią  więzi   a  psychoterapią  opartej na więzi. 
 20. Jak budować  więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi?  Skuteczne budowanie więzi.
 21. Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych).
 22. Relacje  opiekunów  zastępczych z  rodziną  biologiczną  dziecka przyjętego.
 23. Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną  biologiczną – jaki ma to wpływ na  budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi.
 24. Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją  przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości  na  budowanie więzi oraz  na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego  z przypadków z własnej praktyki.
 25. Główne problemy pojawiające się  w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną  osobą dorosłą.
 26. Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią.
 27. Główne  dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych –  postępowanie  z dzieckiem, które  nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej.
 28.   Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią –  praktyczne ćwiczenia

Forma zajęć:  krótkie miniwykłady, metody warsztatowe. Prowadzący będzie korzystał z bogatej praktyki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią, które przebywają w rodzinach zastępczych  i adopcyjnych, z własnej praktyki specjalisty pracującego 18 lat w tym obszarze i czynnego rodzica zastępczego dla pięciorga dzieci.

Cena 2600 zł brutto od grupy szkoleniowej do 20 osób

Little Boy Helping Mom
05

Tworzenie planów pomocy dziecku i rodzinie

12 godzin dydaktycznych Szkolenie adresowane jest do  opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Określenie celu Planu Pomocy Dziecku i Rodzinie – PPDIR jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu. Synchronizowanie celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną.
 2. Wizja rozwoju w planie pomocy dziecku wzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.
 3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.
 4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji Planu  Pomocy  jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą  w jego opracowaniu. 
 5. Konieczność współpracy w tworzeniu Planów Pomocy Dziecku i Rodzinie  kluczem skuteczności Planów Pomocy  jest współpraca.
 6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie. Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.

Cena: 2400 zł

Parents help baby stand up, home
06

Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z rodzinnych form pieczy

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z instytucjonalnych form pieczy
 2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia Start w dorosłość  opracowanego przez Stowarzyszenie
 3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w  pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami

5.Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia

 1. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika placówki  rodzinnej, socjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.

Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka
• Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

Czas – 10 godzin dydaktycznych cena: 1800 zł

The help of the professional
07

Tożsamość dziecka

10 godzin  dydaktycznych. Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału placówki w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

 Ramowy program szkolenia*:

 1. Rola rodziny  w wychowaniu dziecka.
 2.     Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.
 4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.
 5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.
 6. Podział praw i obowiązków  w opiece nad dzieckiem, pomiędzy wychowawcami a rodzicami biologicznymi.
 7. Wątpliwości i zastrzeżenia wychowawców placówek, dotyczące kontaktów z rodzicami.
 8. Inne poza spotkaniami osobistymi  formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

Cena:  2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

room helping children
08

WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych  – 12 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 •       Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.
 •       W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.
 •       Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.
 •       Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.
 •       Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.
 •       Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.
 •       Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.
 •       Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.
 •       Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.
 •       W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

Koszt  2000 zł brutto

Father’s helper
09

Mocna rodzina

 skuteczna pomoc 16 godzin dydaktycznych

Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które  jest myślą przewodnią dwudniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

Zagadnienia proponowane do poruszenia:

 •   Zrozumieć dziecko – zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)
 •   Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.
 •       Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia.
 •   Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2500 od grupy liczącej  do 12-osób

Tree help
10

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS

10 godzin dydaktycznych

 1. Funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku rodzinnym;
 2. Umiejętności dzieci z FAS;
 3. Niewłaściwe zachowania – rozwiązywanie problemów;
 4. Praca z dzieckiem z FAS oraz jego  opiekunami – Strategie postępowania i pomagania dziecku z FAS;
 5. System wsparcia dla dziecka z FAS – formalny i nieformalny

 Koszt:  2000 zł brutto  /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

Help and assistance concept.
11

Nie chce – czy nie może?”

 interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 10 godzin

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych.

 1. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

  •       Kogo przyjęliśmy?  rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte
  •       Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.
  •       Jakie są  najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy  i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy  /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./
  •       Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci  z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

   Cena 2000 brutto /od grupy  liczącej do 15 osób/

Teacher helping student with task
12

Silni i skuteczni

Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” – 8 godzin

Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

 1. Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

  1.     Określenie skali satysfakcji własnej uczestników  z bycia opiekunem zastępczym, pod kątem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z  uczestników pod kątem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego;
  2.     Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać.
  3.     Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem  w opiece zastępczej  jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/
  4.     Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.

   

  Koszt: 1600 zł brutto /grupa do 15 osób/

A little girl walks and helps in the garden
13

Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego

Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

 1. Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

  Czas – 8 godz.

  Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

   

  Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

Vertical photo. Mother helping her son with his homework in the living room at home.
14

Szkoła dla rodzin zastępczych

 cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:

  rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece cel: zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

  analiza relacji z rodziną naturalną cel: zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

  rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. Cel: Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

  przygotowania do usamodzielnienia cel: analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju), itp.

   

  Koszt całego cyklu to: 3000 zł brutto  /grupa do 15 osób/

Parents help baby stand up, home
15

Na miarę potrzeb

Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

father helping daughter to ride on skateboard in park
16

Szkolenia i warsztaty wyjazdowe

 posiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży  z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować  taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

The help of the professional
Szkolenia

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

Forma i miejsce szkoleń:

 •       szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego; (doliczamy wówczas koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia trenera – salę musi zapewnić zamawiający zlecenia do 200 km od naszej siedziby przyjmowane w tej formie)
 •   szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,
 •   szkolenia online (cennik w ofercie)
 •   szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,
Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe dzieci, młodzież dorośli

Zajęcia grupowe dla dzieci, warsztaty wyjazdowe, trurnusy wypoczynkowo terapeutyczne
father helping daughter to ride on skateboard in park

Zajęcia grupowe dzieci, młodzież dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tutor helping a student with his homework

Zajęcia grupowe dzieci, młodzież dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Same Sex Female Couple With Baby Daughter In Sling Opening Front Door Of Home

Zajęcia grupowe dzieci, młodzież dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Portfolio

Prezentacja

Projekty

Nasze projekty

Nasze Stowarzyszenie istnieje już 14 lat i posiada bogate doświadczenie w organizacji i prowadzeniu działań, z zakresu promocji, propagowania, pozyskiwania, kwalifikowania, szkoleń i wsparcia rodzinnych form pieczy. Dotychczas zorganizowaliśmy wiele inicjatyw i projektów wspierających rodzinne formy pieczy zastępczej, Do najważniejszych należą:

Lorem
Lorem ipsum

Organizacja wypoczynku połączonego z psychokorekcyjnymi zajęciami i terapią dla wychowanków rodzin zastępczych w formie wyjazdów letnich i zimowych. Dotychczas zorganizowaliśmy już 22 takie turnusy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzinnych form pieczy (dofinansowywane przez TVP; EY; FIO) i jest to już obecnie stały element naszej działalności na rzecz rodzinnych form pieczy);

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

 Partner projektu „Działajmy Razem” w 2012 roku w ramach konkursu dofinansowanego przez Fundację Polsat RDMB z Podkarpackim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce /szkolenia, konferencje, integracja rodzin zastępczych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Podkarpacia pod patronatem wojewody Podkarpackiego);

Lorem
Lorem ipsum

Realizacja projektu „Szkolenia i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych” 2012/2013 dofinansowanego z Fundacji św. Mikołaja w Warszawie i prowadzenie cyklicznych grup wsparcia dla opiekunów zastępczych i szkoleń do dnia dzisiejszego bez względu na posiadane środki z dotacji;

Lorem
Lorem ipsum

Rokroczna organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oparta o promocji rodzicielstwa zastępczego i integrację rodzinnej pieczy zastępczej;

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

Projekt Rodziny Rodzinom – Silni i skuteczni opiekunowie – dofinansowany przez ROPS w Rzeszowie w 2016r. /grupa wsparcia, szkolenia, poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla członków rodzinnych form pieczy/ –

Lorem
Lorem ipsum

Realizacja projektu „Marzenia do spełnienia” dofinansowanego przez TVP w ramach akcji „Reklama Dzieciom” w 2012r.

Lorem
Lorem ipsum

Pierwszy nasz wyjazd na obóz żeglarsko – terapeutyczny z 25 dzieci z rodzinnych form pieczy, który zainicjował kolejne wyjazdy w okresie ferii i wakacji);

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

Zorganizowaliśmy cykl konferencji w obszarze pieczy zastępczej i pomocy rodzinie przy współpracy z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie (lata 2008 – 2011);

Lorem
Lorem ipsum

Prowadzimy poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy (stale od momentu otwarcia ośrodka wsparcia w 2016r. – psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi);

Lorem
Lorem ipsum

Zrealizowaliśmy 2 letni projekt „Nauka łatwa sztuka” w latach 2017/2018 dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej i ich opiekunów – projekt został wpisany w atlas dobrych Praktyk przygotowany przez MPRiPS w partnerstwie z Powiatem Dębickim (oscylował wokół korepetycji w miejscu zamieszkania rodzinnych form pieczy i usamodzielnionych wychowanków z terenu woj. podkarpackiego, szkoleniach dla opiekunów i warsztatach psychoedukacyjnych stacjonarnych i wyjazdowych dla dzieci i młodzieży); Strona 17 z 32 Wniosek 41025

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

Organizujemy grupy wsparcia, grupy samorozwojowe, szkolenia dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych podnoszące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze i motywacyjne opiekunów i kadry zawodowo zajmującej się wspieraniem tych form pieczy (oferta na naszej stronie www.stowarzyszenie-nowydom.pl) – od 2008r. do nadal; – prowadzimy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz rdd – Nowy Dom – zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki społecznej; od 2013 roku do nadal- 5- 10 szkoleń w roku oraz szkolenia na zawodowe rodziny zast. i rodzinne domy dziecka;

Lorem
Lorem ipsum

Zrealizowaliśmy 2 letni projekt „Nauka łatwa sztuka” w latach 2017/2018 dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej i ich opiekunów – projekt został wpisany w atlas dobrych Praktyk przygotowany przez MPRiPS w partnerstwie z Powiatem Dębickim (oscylował wokół korepetycji w miejscu zamieszkania rodzinnych form pieczy i usamodzielnionych wychowanków z terenu woj. podkarpackiego, szkoleniach dla opiekunów i warsztatach psychoedukacyjnych stacjonarnych i wyjazdowych dla dzieci i młodzieży); Strona 17 z 32 Wniosek 41025

Lorem
Lorem ipsum

 Realizacja projektu „Moje kompetencje – Mój atut” wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej w 2012r. dofinansowanego z FIO (polegającego na organizacji nieodpłatnych korepetycji w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i RDD; szkoleń dla opiekunów, grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków z tych rodzin, wyjazdów integracyjnych połączonych z psychoedukacyjnym programem);

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

Realizacja projektu Dobry start = Bezpieczne lądowanie – 2017/2018 dofinansowany przez Ministerstwo w ramach FIO w partnerstwie z Powiatem Dębickim (cykl szkoleń i warsztatów dla młodzieży wspierający sferę usamodzielnienia, grupa wsparcia dla młodych, stworzenie portfolia zasobów oraz programu szkolenia i tworzenia Indywidualnych planów pracy, mentoring itp.);

Lorem
Lorem ipsum

Od IX br. do XII.2021r.  realizowaliśmy projekt PoMOC dla pieczy w ramach którego zorganizowaliśmy 1 bezpłatne szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych, 1 szkolenie dla rodzin zawodowych i RDD i 1 szkolenie specjalistyczne oraz prowadzimy poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy w wymiarze 40 godzin na m-c – na wszystkie działania zgłosiło się dużo więcej chętnych niż miejsc – uczestniczy oraz osoby, które nie dostały się na dane działanie z powodu braku miejsc wnioskują o potrzebę kontynuowania tych działań;

Lorem
Lorem ipsum

W 2016r. przy Stowarzyszeniu utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, który zajmuję się szczegółową diagnostyką i terapią dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń podnoszących kompetencje opiekunów zastępczych i kadr zawodowo zajmujących się wspieraniem tych form pieczy (aktualnie to już średnio aż 20 szkoleń w roku – więc chcemy skupić się na tym wiodącym obszarze i organizować warsztaty szkoleniowe korzystając z własnej bazy lokalowej (obecnie musimy na czas szkoleń wynajmować sale szkoleniowe, płacić za koszty noclegów uczestników itp. lub uczestnicy opłacają je sami);

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

 2017r. do 2020r. zrealizowaliśmy projekt POMOC dla rodzin dofinansowany ze środków unijnych o wartości ok. 430 tys. zł. Projektem objętych jest 234 osoby z rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu woj. podkarpackiego. W ramach tego projektu prowadziliśmy nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej cieszące się tak dużym zainteresowanie, że zwiększaliśmy liczbę zakładanych osób z 50 do 150; – usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania rodzin; zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci biologicznych opiekunów i dzieci zastępczych – zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży; – szkolenia – grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych);

Lorem
Lorem ipsum

Od II- XI.2020 realizowaliśmy projekt DOBRY START = BEZPIECZNE LĄDOWANIE o wartości ok 130 tys., dofinansowany z FIO. Projekt obejmował m.in. TUS- y dla dzieci z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy – treningi umiejętności społecznych; PÓŁKOLONIA WAKACYJNA; WARSZTATY WYJAZDOWE W BIESZCZADACH; WARSZTATY WYJAZDOWE DLA MŁODZIEŻY NA ROZTOCZE; Szkolenie dla opiekunów zastępczych, kadr nt. tworzenia skutecznych planów pomocy dziecku, grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków , opracowanie 

autorskiego programu pn. Dobry start = bezpieczne lądowanie nt. tworzenia skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy zastępczej).

Lorem
Lorem ipsum

Rokroczna organizacja akcji Zostań Mikołajem dla dzieci z rodzinnych form pieczy – dzięki której ok 100 dzieci rocznie otrzymuje wymarzone prezenty mikołajkowe;

father helping daughter to ride on skateboard in park
Lorem
Lorem ipsum

Od I- XII.2022r. projekt Wytchnienie dla opiekunów o wartości ok. 300 tys. Zł dofinansowany przez Ministerstwo ds. Osób niepełnosprawnych.

Lorem
Lorem ipsum

FAScynujące Warsztaty dla opiekunów i dzieci z FAS/FASD w 2017 roku w Dobczycach dofinansowane przez Fundację EY z w Warszawy i Nowy Styl Group z Krosna;

Lokalziacja

Lokalizacja fundacji

Napisz do nas!