Podsumowanie projektu NIE WYKLUCZENIU!

Podsumowanie projektu NIE WYKLUCZENIU!

Nasze Stowarzyszenie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizowało w okresie  26.06.2023r. do 15.12.2023r. bardzo potrzebny  Projekt pn. „NIE WYKLUCZENIU!” .

W ramach projektu zrealizowano następujące założone działania:

  1. Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej 

Z tej formy wsparcia skorzystało 48 osób niepełnosprawnych, a więc łącznie zrealizowano 4800 godzin opieki wytchnieniowej.

W ramach tego działaniu zrealizowaliśmy  trzy pobyty dzienne w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w  siedzibie Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbiu w formie trzech 10 dniowych zajęć dziennych (w godz. 9.00 – 19.00)  w okresie wakacji dla grupy  16 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na każdy pobyt. Poszczególne pobyty odbyły się  w dniach:

2. Nazwa działania: Cotygodniowe zajęcia TUS w okresie wrzesień – grudzień 2023r.  dla dwóch grupowych (2 godziny na jedne zajęcia) – dla dwóch grup wiekowych uczestników – w tym czasie opiekunowie/rodzice mogli brać udział w samopomocowej grupie wsparcia, podczas, gdy ich dzieci były zaopiekowane na zajęciach TUS – łącznie 48 godzin spotkań w których udział wzięło udział łącznie  20 uczestników, których podzielono wiekowo na dwie grupy (24 godzin zajęć na jedną grupę).

W projekcie udział wzięło 64 osoby niepełnosprawne z 42 rodzin  (76 rodziców/opiekunów) z całego podkarpacia (13 powiatów: Rzeszowskiego, przemyskiego, ropczycko – sędziszowskiego, strzyżowskiego, leskiego, bieszczadzkiego, dębickiego, brzozowskiego, tarnobrzeskiego, niskiego, leskiego, jasielski, krośnieński).

 

Dziękujemy za dofinansowanie, a uczestnikom oraz rodzinom za zaufanie!

Search Here