Nabór na szkolenie dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczejPn. Jak postępować z dziećmi  z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź.

Nabór na szkolenie dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczejPn. Jak postępować z dziećmi  z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź.

 

SZ.P.

Dyrektorzy

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej

pełniący zadania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Stowarzyszenie Nowy Dom Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia ofertę szkolenia dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – koordynatorów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, itp.

Pn. Jak postępować z dziećmi  z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź.

 W dniach 17 – 19 kwietnia 2024r. w Klimkówce k. Rymanowa

w wymiarze 20 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

I dzień

17:00 – 19:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia – zakwaterowanie

19:00 – 21:00 Kolacja

II dzień

8:00- 9:00 Śniadanie

9:00- 14:00 Szkolenie Blok I

 • Co to jest przywiązanie ?
 • W jaki sposób kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej?
 • Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne
  ( unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).
 • W jakich warunkach i sytuacjach dziecko  może nie przywiązać się  do osoby dorosłej? ( przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych  dysfunkcyjnych  środowisk, w którym dziecko przebywało ( placówki, rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rodzina adopcyjna).
 • Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki?
 • Czy dziecko przebywające w placówce może  przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej?
 • Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej osoby bądź jego brak?

14:00- 15:00 Obiad

15:00- 17:30 Szkolenie Blok II

 • Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny.
 • Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania   takich dzieci  w oparciu o własną  praktykę.
 • Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach.
 • Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka.
 • Przeżywanie straty dziecka odrzuconego – jak opiekunowie mogą im pomóc?
 • Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają opiekunowie zastępczy?
 • Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.
 • Zaburzenie więzi u dziecka lub jej brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.

19:00 Kolacja i czas integracji uczestników

 

III Dzień

8:00- 9:00 Śniadanie

9:00- 14:00 Szkolenie Blok III

 • Różnice między psychoterapią więzi   a  psychoterapią  opartej na więzi.
 • Jak budować więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi?  Skuteczne budowanie więzi.
 • Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych).
 • Relacje opiekunów  zastępczych z  rodziną  biologiczną  dziecka przyjętego.
 • Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną biologiczną – jaki ma to wpływ na  budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi.
 • Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją  przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości  na  budowanie więzi oraz  na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego  z przypadków z własnej praktyki.
 • Główne problemy pojawiające się w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną  osobą dorosłą.
 • Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią.
 • Główne dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych –  postępowanie  z dzieckiem, które  nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej.
 • Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią .

16:30 Obiad

17:30 Zakończenie szkolenia

Kim jesteśmy?

Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

 

Nasze Stowarzyszenie działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia, małopolski, woj. lubelskiego oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej oferty wsparcia skorzystało w ubiegłym roku ponad  400 osób /członków rodzinnych form pieczy/.

W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 31 /w tym 14 rodzin zastępczych zawodowych  i 2 rodzinne domy dziecka/, przebywa łącznie ok. 124 dzieci  w wieku od 3 m-cy do 25 lat. 40 %  tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania, RAD/DSED i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne.

Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.
W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy  ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, w ramach którego dokonujemy specjalistycznej diagnozy  i  terapii rodzin  i dzieci.

Z naszej oferty korzysta już sukcesywnie kilkadziesiąt PCPRów/ORPZ z terenu całej Polski! Szkolenia prowadzimy  od początku naszej działalności a więc już 15 lat!

 

Termin szkolenie i miejsce:

 

Szkolenie planowanie jest w dniach 17 – 19 kwietnia 2024r. obejmuje 2 dni szkoleniowe i 3 noclegi w pięknym hotelu Dwór Ostoia k. Rymanowa. W hotelu Dwor Ostoia znajduje się basen kryty wraz z sauną suchą i łaźnią parową, który jest do dyspozycji gości.  W podziemiach nowego budynku DWORU OSTOIA znajduje się stylowy PUB w klimacie tajemniczych starych uliczek. Klimat tego miejsca nadają ściany w kamieniu, arkady oraz malowidła ścienne z tajemniczymi uliczkami i labiryntami.

 

Wymagana liczba uczestników oraz cena od osoby:

 

Minimalna liczba osób to 20 – max 26  koszt od osoby 800 zł

(oferta indywidualna, cena szkolenia obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie)

 

 

Sposób prowadzenia trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholodzy/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

 

 

Autorem i prowadzącym szkolenie jest: Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – 19 lat stażu pracy w tej tematyce; 4 lata pracy w Przedszkolu Terapeutycznym), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA,  TRR, terapeuta ręki, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych, terapeuta psychoterapii systemowej rodzin.

 

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia

 

https://dworostoia.pl/

Search Here