Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową

Nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową

Aby zapisać się na szkolenie należy dopełnić niezbędnych formalności, będących warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, tj. uzyskać wstepną kwalifikację ORPZ oraz skierowanie na szkolenie!
Zgodnie z art. 43 ust. 8 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który pozytywnie wstępnie zakwalifikował kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (a taka wstępna kwalifikacja powinna być dokonana na wniosek kandydata w terminie miesiąca od złożenia wniosku – jak nie zrobi tego w terminie m-ca to możecie się zwrócić do innego ORPZ!!!!) w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez kandydata na takie szkolenie. Organizator zapewnia dostęp do szkolenia bezpłatnie, wiec w przypadku skierowania na takie szkolenie, jezeli nie organizuje go sam może i powinien je sfinansować.
Search Here