NABÓR NA SZKOLENIE NA RODZINĘ ZATĘPCZĄ ZAWODOWĄ, rdd I DYREKTORA POW TYPU RODZINNEGO

NABÓR NA SZKOLENIE NA RODZINĘ ZATĘPCZĄ ZAWODOWĄ, rdd I DYREKTORA POW TYPU RODZINNEGO

Warunek ukończone szkolenie na rodzinę zastępczą niezawodową

Zgodnie nowelizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,  Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który pozytywnie wstępnie zakwalifikował kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej (a taka wstępna kwalifikacja powinna być dokonana na wniosek kandydata w terminie miesiąca od złożenia wniosku – jak nie zrobi tego w terminie m-ca to możecie się zwrócić do innego ORPZ!!!! w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez kandydata na takie szkolenie”.

 

Search Here