Nabór na szkolenie Pn. Jak postępować z dziećmi  z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź.

Nabór na szkolenie Pn. Jak postępować z dziećmi  z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź.

Stowarzyszenie Nowy Dom Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia ofertę szkolenia dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – koordynatorów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, itp.

Pn. Jak postępować z dziećmi  z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych  i zastępczych. Praca z dziećmi w oparciu o więź.

 W dniach 10 – 11 października 2024r. w Klimkówce k. Rymanowa

w wymiarze 20 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

I dzień (czwartek)

10:00- 15:00 Szkolenie Blok I

 • Co to jest przywiązanie ?
 • W jaki sposób kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej?
 • Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne
  ( unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).
 • W jakich warunkach i sytuacjach dziecko  może nie przywiązać się  do osoby dorosłej? ( przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych  dysfunkcyjnych  środowisk, w którym dziecko przebywało ( placówki, rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rodzina adopcyjna).
 • Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki?
 • Czy dziecko przebywające w placówce może  przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej?
 • Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej osoby bądź jego brak?

14:00- 16:00 Obiad

16:00- 18:30 Szkolenie Blok II

 • Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny.
 • Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania   takich dzieci  w oparciu o własną  praktykę.
 • Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach.
 • Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka.
 • Przeżywanie straty dziecka odrzuconego – jak opiekunowie mogą im pomóc?
 • Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają opiekunowie zastępczy?
 • Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.
 • Zaburzenie więzi u dziecka lub jej brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.

19:00 Kolacja i czas integracji uczestników

 

II Dzień (piątek)

8:00- 9:00 Śniadanie

9:00- 14:00 Szkolenie Blok III

 • Różnice między psychoterapią więzi   a  psychoterapią  opartej na więzi.
 • Jak budować więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi?  Skuteczne budowanie więzi.
 • Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych).
 • Relacje opiekunów  zastępczych z  rodziną  biologiczną  dziecka przyjętego.
 • Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną biologiczną – jaki ma to wpływ na  budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi.
 • Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją  przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości  na  budowanie więzi oraz  na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego  z przypadków z własnej praktyki.
 • Główne problemy pojawiające się w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną  osobą dorosłą.
 • Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią.
 • Główne dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych –  postępowanie  z dzieckiem, które  nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej.
 • Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią .

16:30 Obiad

17:30 Zakończenie szkolenia

 

Termin szkolenie i miejsce:

Szkolenie w hotelu Dwór Ostoia k. Rymanowa. W hotelu znajduje się basen kryty wraz z sauną suchą i łaźnią parową, który jest do dyspozycji gości. W podziemiach nowego budynku DWORU OSTOIA znajduje się stylowy PUB z kręgielnią.

 

Wymagana liczba uczestników oraz cena od osoby:

Minimalna liczba osób to 20 – max 26  koszt od osoby 800 zł O dofinansowanie szkolenia można ubiegać się w KFS.

(oferta indywidualna, cena szkolenia obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie)

 

Autorem i prowadzącym szkolenie jest: Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy (w tym zawodowy specjalistyczny dla łącznie 5 dzieci w tym z FAS/FASD), terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – ponad 20 lat stażu pracy w tej tematyce; 4 lata pracy w Przedszkolu Terapeutycznym), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA,  TRR, terapeuta ręki, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych, terapeuta psychoterapii systemowej rodzin.

 

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 

 

 

 

Search Here