Moc Pomagania!

Moc Pomagania!

Z dniem 01.01.2024r. ruszyliśmy z realizacją projektu MOC pomagania!!! Dofinansowanego przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Projekt będzie realizowany do 31.12.2025r.
Projekt adresowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzin adopcyjnych. Co ważne nie ma rejonizacji!!!
W ramach projektu realizujemy:
• Poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej/opiekunów zastępczych i adopcyjnych, wychowanków z tych rodzin oraz ich dzieci biologicznych. Prowadzone będzie przez psychologów, pedagogów, terapeutów, specjalizujących się w tematyce zaburzeń przywiązania /RAD/oraz FAS, posiadających doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, praktykami, gdyż osoby te same pełnią też funkcje opiekunów zastępczych – Magdalenę Koczaj – Kizior i Katarzynę Solarz – Białą – na ten moment brak wolnych miejsc!
• Poradnictwo grupowe (grupy terapeutyczne dzieci, młodzież i dorośli)
W ramach zadania planujemy zorganizować poradnictwo w formie grupowej dla dzieci i młodzieży z elementami TUS (Trening Umiejętności społecznych), TZA (Trening Zastępowania Agresji) i Trening Kontroli Złości). Zajęcia te odbywać się będą w różnych formach i dla różnych grup wiekowych:
Pierwsze grupy ruszyły w okresie ferii  – Kolejne grupy będą organizowane w wakacje!
• Poradnictwo prawne – na ten moment brak wolnych miejsc!
• Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych w formie online – są jeszcze wolne miejsca zachecamy do dołączenia – zgłoszenia magdakoczaj@interia.pl
Search Here